نظر شما:
عظیم نیلی بخش
مادران شهدا همچون چشمه ها که آبهای جاری آن صخره های سخت را ازجلوی راه کنار زده وازبین میبرد
زینب برومند
شرمنده ز روی شهداییم همه / از فیض و کرامات جداییم همه / گر ناله مادر شهیدی برخواست / اندر صف ظلم مبتداییم همه
علی اصغر طائفی رنجبر
باسلام ازاین مادرها درایران اسلامی کم نیست همه ما مدیون این مادران وفرزندان شهید انها هستیم